18/06/2021

ขนส่งคลายล็อก! บริการทำใบขับขี่ เริ่ม 21 มิ.ย. นี้

 

       ข่าวดีสำหรับประชาชนผู้ใช้รถและจำเป็นต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถทุกประเภท หลังจากที่มีการระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ทำให้กรมการขนส่งต้องงดให้บริการมาตั้งแต่วันที่ 16 เมษายน 2564 ตอนนี้กรมการขนส่งทางบกพร้อมคลายล็อก ให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถทุกกระบวนงานตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป

       สำหรับสำนักงานขนส่งที่มีจำนวนการจองคิวล่วงหน้าจำนวนมากจะให้บริการผู้จองคิวคงค้างเดิมก่อนเป็นลำดับแรก โดยผู้ที่เคยจองคิวขอรับใบอนุญาตที่ได้รับคิวระหว่างวันที่ 16 เมษายน 256418 มิถุนายน 2564 สามารถเข้าระบบจองคิวเพื่อเลือกวันและเวลาที่สะดวกในการเข้ารับบริการใหม่ ตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2564 เวลา 16.30 น. ทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก

       สำหรับผู้ที่เคยจองคิวออนไลน์ไว้แล้ว และได้รับคิวตั้งแต่วันที่ 21 มิถุนายน 2564 เป็นต้นไป สามารถเข้ารับบริการของสำนักงานขนส่งได้ตามวัน-เวลาและสถานที่ที่นัดหมายตามปกติ

       หลังจากนั้นจึงจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปที่ไม่เคยจองคิวมาก่อน เข้าระบบจองคิวได้ตามปกติตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2564 เป็นต้นไป

 

 

       สำหรับประชาชนที่กังวลเรื่องใบอนุญาตขับขี่หมดอายุเนื่องจากช่วงที่ผ่านมามีการงดให้บริการ และสำนักงานขนส่งยังสามารถให้บริการได้เต็มศักยภาพเหมือนในสภาวะปกติ นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก กล่าวว่า ได้ประสานสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ขอให้ผ่อนผันการใช้กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ คำสั่ง กับผู้ได้รับใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถที่สิ้นอายุแล้วเพิ่มเติมจากเดิม สามารถใช้แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้จนถึงวันที่ 30 กันยายน 2564

       สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถสิ้นอายุเกิน 1 ปีขึ้นไป ในระหว่างวันที่ 10 เมษายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 กรมการขนส่งทางบกมีมาตรการเยียวยารองรับ ดังนี้

       ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบข้อเขียน

       ผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ กรณีสิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ

       หากเป็นใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ได้รับการยกเว้นการทดสอบขับรถ

 

ที่มาของภาพ : PR.DLT.NEWS

       ถือว่าภาครัฐมีมาตรการการเยียวยาที่เหมาะสมและอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสเช่นนี้ ประชาชนที่ได้คิวเข้ารับบริการอย่าลืมปฏิบัติตนตามขั้นตอนตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด-19 ด้วยนะคะ 

       ที่สำคัญ...ระหว่างที่รอคิวเข้ารับบริการทำใบอนุญาตขับขี่ใหม่หรือต่ออายุใบอนุญาตขับขี่ ควรศึกษากฎจราจรให้ถูกต้อง เพราะการใช้รถใช้ถนนนอกจากจะต้องพกใบขับขี่แล้ว ต้องขับขี่อย่างปลอดภัยและเคารพกฎหมายจราจรด้วยค่ะ

               

ที่มาของข้อมูล

PR.DLT.NEWS

เรียบเรียงโดย

Feliz

Get inspired :-)
แสดงความคิดเห็น

ความคิดเห็น


บทความนี้ยังไม่มีคนแสดงความคิดเห็น

บทความที่เกี่ยวข้อง


เรื่องเด่น


นิยายประจำวัน


TODAY | พฤหัสบดี
สายรหัสอาถรรพ์ลงท้ายด้วยหมายเลข 14 เลื่องลือว่าพี่น้องรหัสต้องแต่งงานกันเอง! นนท์ปี 2 ของสายรหัสนี้ดี๊ด๊าอยากรับทั้งน้องและว่าที่แฟนในอนาคต แต่ความฝันกลับดับวูบเมื่อน้องรหัสเป็นผู้ชายและเป็นฝรั่งด้วย