คู่มือแมวฉบับจวนอ๋อง

นิยายจีนโบราณ / โรแมนติก

เขาผู้กำเนิดจากดาวอสูร เนื่องเพราะต้องการพลิกชะตาฟ้า จึงจำต้องได้นางมาเป็นชายา นางคือคุณหนูสามตระกูลหลี่ ผู้มีความลับต้องปิดบัง จึงจำต้องแต่งงานกับเขาอย่างไม่เต็มใจ

โดย หลินหลิน

0 คะแนน จาก 0 เรตติ้ง
5001

แนะนำเรื่อง


เขาผู้กำเนิดจากดาวอสูร เนื่องเพราะต้องการพลิกชะตาฟ้า จึงจำต้องได้นางมาเป็นชายา

นางคือคุณหนูสามตระกูลหลี่ ผู้มีความลับต้องปิดบัง จึงจำต้องแต่งงานกับเขาอย่างไม่เต็มใจ

คนหนึ่งคืออ๋องปีศาจ อีกคนหนึ่งคือปีศาจแมว มีวาสนาร่วมชีวิตคู่ ตัวอยู่ใกล้ชิด หากใจกลับไม่อาจบรรจบ

สารบัญ


บทนำ บทนำ 0 135
ตอนที่ 1 บทที่ 1 แมวน้อยลงจากเขา 0 177
ตอนที่ 2 บทที่ 2 แมวอัปลักษณ์ 0 181
ตอนที่ 3 บทที่ 3 ป้อนยา 0 157
ตอนที่ 4 บทที่ 4 แมวของคุณหนูสาม 5 161
ตอนที่ 5 บทที่ 5 แมวในจวนอ๋อง (1) 4 246
ตอนที่ 6 บทที่ 5 แมวในจวนอ๋อง (2) 0 242
ตอนที่ 7 บทที่ 5 แมวในจวนอ๋อง (3) 4 116
ตอนที่ 8 บทที่ 6 อ๋องปีศาจ (1) 0 125
ตอนที่ 9 บทที่ 6 อ๋องปีศาจ (2) 4 150
ตอนที่ 10 บทที่ 6 อ๋องปีศาจ (3) 4 79
ตอนที่ 11 บทที่ 7 เสี่ยวซีเด็กดี 0 168
ตอนที่ 12 บทที่ 8 คืนเดือนดับ 1 4 51
ตอนที่ 13 บทที่ 8 คืนเดือนดับ 2 4 196
ตอนที่ 14 บทที่ 8 คืนเดือนดับ 3 4 61
ตอนที่ 15 บทที่ 9 ดรุณีน้อยในร่างแมว 1 4 169
ตอนที่ 16 บทที่ 9 ดรุณีน้อยในร่างแมว 2 4 51
ตอนที่ 17 บทที่ 10 นางเป็นเพียงแมวตัวหนึ่ง 1 4 43
ตอนที่ 18 บทที่ 10 นางเป็นเพียงแมวตัวหนึ่ง 2 0 187
ตอนที่ 19 บทที่ 10 นางเป็นเพียงแมวตัวหนึ่ง 3 0 174
ตอนที่ 20 บทที่ 10 นางเป็นเพียงแมวตัวหนึ่ง 4 4 183
ตอนที่ 21 บทที่ 11 คนผู้หนึ่งถูกล่อลวงแล้ว 1 4 176
ตอนที่ 22 บทที่ 11 คนผู้หนึ่งถูกล่อลวงแล้ว 2 4 195
ตอนที่ 23 บทที่ 11 คนผู้หนึ่งถูกล่อลวงแล้ว 3 4 170
ตอนที่ 24 บทที่ 12 สตรีผู้มาเยือนจวนอ๋อง 1 0 45
ตอนที่ 25 บทที่ 12 สตรีผู้มาเยือนจวนอ๋อง 2 0 42
ตอนที่ 26 บทที่ 12 สตรีผู้มาเยือนจวนอ๋อง 3 4 39
ตอนที่ 27 บทที่ 13 หิมะแรก 1 4 115
ตอนที่ 28 บทที่ 13 หิมะแรก 2 4 88
ตอนที่ 29 บทที่ 14 สตรีผู้ไม่อาจแตะต้อง 1 4 91
ตอนที่ 30 บทที่ 14 สตรีผู้ไม่อาจแตะต้อง 2 0 53
ตอนที่ 31 บทที่ 14 สตรีผู้ไม่อาจแตะต้อง 3 0 30
ตอนที่ 32 บทที่ 15 หลานโหลว 1 0 29
ตอนที่ 33 บทที่ 15 หลานโหลว 2 0 111
ตอนที่ 34 บทที่ 15 หลานโหลว 3 0 46
ตอนที่ 35 บทที่ 16 การมาเยือนของหลี่โหว 1 0 36
ตอนที่ 36 บทที่ 16 การมาเยือนของหลี่โหว 2 0 38
ตอนที่ 37 บทที่ 16 การมาเยือนของหลี่โหว 3 0 109
ตอนที่ 38 บทที่ 17 จวนโหว 1 0 37
ตอนที่ 39 บทที่ 17 จวนโหว 2 0 33
ตอนที่ 40 บทที่ 17 จวนโหว 3 0 32
ตอนที่ 41 บทที่ 18 รอยจูบ 1 0 39
ตอนที่ 42 บทที่ 18 รอยจูบ 2 0 105
ตอนที่ 43 บทที่ 18 รอยจูบ 3 0 40
ตอนที่ 44 บทที่ 19 ตำหนักหยางเสียน 1 0 42
ตอนที่ 45 บทที่ 19 ตำหนักหยางเสียน 2 จบภาค 1 0 109
ตอนที่ 46 ภาค 2 : บทที่ 1 30% 0 99

รีวิว


ยังไม่มีความคิดเห็น