ITs never too late

บทความ / จิตวิทยาประยุกต์

ขอเพียงมีหัวใจกล้าหาญ พร้อมจะเติบโตอย่างสวยงาม ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่ It will be too late, if we only wait.

โดย ต้นกล้า นัยนา

0 คะแนน จาก 0 เรตติ้ง
8650

แนะนำเรื่อง


 

เมื่อล้มแล้ว ลุกขึ้นใหม่ได้

เมื่อหัวใจบอบช้ำ อย่ายอมให้มันบอบช้ำ

จนไม่กล้าลุกไปไหน จนถึงขั้นลุกไม่ไหว

เพราะชีวิตเป็นของเราทั้งชีวิต

เพราะลมหายใจเป็นของเราทุกลมหายใจเข้าออก

ปล่อยให้แรงกดดันของสิ่งรอบข้างทำงานไป

แต่อย่าไปยอมแพ้มัน

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ขอเพียงมีหัวใจกล้าหาญ พร้อมจะเติบโตอย่างสวยงาม

ไม่มีคำว่าสายสำหรับการเริ่มต้นใหม่

It will be too late, if we only wait.

 

สารบัญ


บทนำ คำจากสำนักพิมพ์ 0 135
ตอนที่ 1 คำจากนักเขียน 0 130
ตอนที่ 2 หนึ่ง 0 141
ตอนที่ 3 สอง 0 142
ตอนที่ 4 สาม 0 122
ตอนที่ 5 สี่ 0 127
ตอนที่ 6 ห้า 0 128
ตอนที่ 7 หก 0 129
ตอนที่ 8 เจ็ด 0 135
ตอนที่ 9 แปด 0 141
ตอนที่ 10 เก้า 0 133
ตอนที่ 11 สิบ 4 125
ตอนที่ 12 สิบเอ็ด 0 115
ตอนที่ 13 สิบสอง 0 115
ตอนที่ 14 สิบสาม 0 122
ตอนที่ 15 สิบสี่ 0 145
ตอนที่ 16 สิบห้า 0 122
ตอนที่ 17 สิบหก 0 124
ตอนที่ 18 สิบเจ็ด 0 118
ตอนที่ 19 สิบแปด 4 114
ตอนที่ 20 สิบเก้า 0 159
ตอนที่ 21 ยี่สิบ 0 116
ตอนที่ 22 ยี่สิบเอ็ด 0 121
ตอนที่ 23 ยี่สิบสอง 0 113
ตอนที่ 24 ยี่สิบสาม 0 116
ตอนที่ 25 ยี่สิบสี่ 4 121
ตอนที่ 26 ยี่สิบห้า 0 113
ตอนที่ 27 ยี่สิบหก 4 114
ตอนที่ 28 ยี่สิบเจ็ด 0 115
ตอนที่ 29 ยี่สิบแปด 0 106
ตอนที่ 30 ยี่สิบเก้า 0 130
ตอนที่ 31 สามสิบ 0 114
ตอนที่ 32 สามสิบเอ็ด 0 122
ตอนที่ 33 สามสิบสอง 0 118
ตอนที่ 34 สามสิบสาม 0 123
ตอนที่ 35 สามสิบสี่ 0 146
ตอนที่ 36 สามสิบห้า 0 133
ตอนที่ 37 สามสิบหก 0 129
ตอนที่ 38 สามสิบเจ็ด 0 114
ตอนที่ 39 สามสิบแปด 0 131
ตอนที่ 40 สามสิบเก้า 0 117
ตอนที่ 41 สี่สิบ 0 116
ตอนที่ 42 สี่สิบเอ็ด 0 116
ตอนที่ 43 สี่สิบสอง 0 133
ตอนที่ 44 สี่สิบสาม 0 125
ตอนที่ 45 สี่สิบสี่ 4 116
ตอนที่ 46 สี่สิบห้า 4 111
ตอนที่ 47 สี่สิบหก 4 134
ตอนที่ 48 สี่สิบเจ็ด 0 124
ตอนที่ 49 สี่สิบแปด 0 132
ตอนที่ 50 สี่สิบเก้า 0 117
ตอนที่ 51 ห้าสิบ 4 118
ตอนที่ 52 ห้าสิบเอ็ด 0 126
ตอนที่ 53 ห้าสิบสอง 0 119
ตอนที่ 54 ห้าสิบสาม 4 115
ตอนที่ 55 ห้าสิบสี่ 0 114
ตอนที่ 56 ห้าสิบห้า 0 116
ตอนที่ 57 ห้าสิบหก 0 119
ตอนที่ 58 ห้าสิบเจ็ด 0 123
ตอนที่ 59 ห้าสิบแปด 0 117
ตอนที่ 60 ห้าสิบเก้า 0 115
ตอนที่ 61 หกสิบ 4 132
ตอนที่ 62 หกสิบเอ็ด 0 116
ตอนที่ 63 หกสิบสอง 0 121
ตอนที่ 64 หกสิบสาม 4 124
ตอนที่ 65 หกสิบสี่ 4 127
ตอนที่ 66 หกสิบห้า 4 120
ตอนที่ 67 หกสิบหก 4 115
ตอนที่ 68 หกสิบเจ็ด 4 122
ตอนที่ 69 หกสิบแปด 4 133

รีวิว


ยังไม่มีความคิดเห็น